fbpx

Tiryakiler

Enerji Politikası

Enerji Politikası
Tirsan Kardan olarak tüm faaliyetlerimizde doğal kaynakları korumak ve iklim değişikliği etkilerini azaltmak için enerjiyi verimli kullanmayı hedeflemekteyiz. Bu doğrultuda kuruluşumuz; • Enerji̇ tüketimi ve verimliliği ile ilgili yasal mevzuat ve düzenlemelere uymayı, • Çalışanların enerji tasarrufu ve verimliliği konusunda farkındalığını artırmayı, • Enerji tasarrufu ve verimliliği ile ilgili amaç ve hedefler oluşturmayı bu amaç ve hedefleri gözden geçirmeyi, belirlenen amaç ve hedeflere ulaşmak için ihtiyaç duyduğu kaynağı ve bilgiyi temin ederek etkin çalışmalar yürütmeyi, • Sürdürülebilir enerji hedeflerine ulaşmak için risk ve fırsatlarını gözeterek enerji verimlilik performansını ve sistemini sürekli iyileştirmeyi, • Sürekli gelişmeyi esas alan bir enerji yönetim sistemi ile; üretimde ve diğer süreçlerimizde yüksek teknoloji ve uygulamaları tercih ederek, enerji verimli ürün ve hizmetleri tedarik etmeyi, enerji performansını iyileştirici tasarım faaliyetlerini desteklemeyi taahhüt eder.