fbpx

Tiryakiler

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Kurumsal Sosyal Sorumluluk

Tirsan Kardan sahip olduğu tüm enerji ve kaynaklarıyla, evrensel değerleri esas alarak paydaşlarına, çevreye, topluma ve insanlığa fayda sunmak inancıyla hareket ediyor.
Tüm paydaşlarına karşı olan toplumsal, çevresel ve ekonomik sorumluluklarının farkındalığıyla, sürdürülebilir uzun vadeli katkılar sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarına imza atıyor.

Tiryakiler Şirketler Grubu’nun bir parçası olarak Tirsan Kardan;

– Yasalara saygılı olmayı,
– Sürdürülebilir faaliyetler gerçekleştirmeyi,
– Adil yaklaşım, şeffaflık, dürüstlük ve saygıyı etik değerler olarak benimsemeyi,
– Tüm paydaşlarına değer katmayı ve fayda sağlamayı hedefleyen ve buna yönelik politikalar üretmeyi ilke edinmiş bir organizasyon olarak bu anlayış etrafında geliştirilen sosyal sorumluluk çalışmalarına öncelik veriyor.

Tirsan Kardan kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetlerini sürdürülebilirlik kalkınma amaçlarına hizmet edecek şekilde toplum, çevre ve ekonomi sorumluluk başlıkları altında gerçekleştiriyor.

Tirsan Kardan öncelikle ticari faaliyetlerini gerçekleştirdiği bölgeye, sonra toplumun tamamına karşı sorumlulukların farkında olarak topluma, sürdürülebilir fayda sağlamak amacıyla sosyal sorumluluk çalışmalarını gerçekleştiriyor.

Tirsan Kardan, ekonomik yatırımlarını ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirirken çevreyi gözeten uygulamaları benimsiyor. Doğal kaynakların korunması, karbon ayak izinin azaltılması, emisyonların sürekli izlenmesi ve atıkların yönetimi projeleriyle çevresel yükün azaltılmasında etkin rol oynuyor.

İş modellerini çevreci bir anlayışla yürüten Tirsan Kardan, üretim sahasından idari ofislerine kadar her alanda bu farkındalıkla çalışıyor.

Gelecek nesillere temiz ve yaşanabilir bir gelecek bırakma amacıyla sürdürülebilir çevre projelerini hayata geçiriyor.

Tirsan Kardan sürdürülebilir ekonomik büyüme ile toplumun ve çevrenin refahına katkıda bulunmayı amaçlıyor. Kapsayıcı büyüme anlayışıyla finansal yatırımlarına devam eden Tirsan Kardan, öncelikli olarak faaliyet gösterdiği bölge halkına istihdam sağlayarak bölgenin ekonomik olarak kalkınmasına katkı sağlıyor.