fbpx

Tiryakiler

Karbon Ayakizimiz

footprint shape in the 3d forest

Karbon Ayakizimizi azaltmak için Tirsan Kardan olarak üzerimize düşeni yapıyoruz.

  • Şirketimizin sürdürülebilirlik yaklaşımı doğrultusunda, Kalite ve Çevre Politikamızda da yer aldığı gibi atıkların ve doğal kaynak kullanımının azaltılmasını hedefliyoruz.
  • Sera gazı emisyonları ile ilgili yönetmelik kapsamına yasal ölçüm gerekliliklerini yerine getiriyoruz.
  • Yaptığımız çalışmalarla, yasal gereklilikleri yerine getirmenin yanı sıra tasarım aşamasından başlayarak tüm süreçlerde çevre ve enerji performansını sürekli iyileştirecek girişimlerde bulunuyoruz.
  • Enerji kayıplarını önlemek ve enerjiyi verimli kullanmak için ayrıntılı enerji etütleri yaparak kayıplarımızın kaynaklarını belirliyoruz.
  • Atıklarla ilgili yasal gerekliliklere uyum kapsamında, atıkları kaynağında ayrıştırılarak lisanslı geri dönüşüm veya bertaraf tesislerine gönderiyoruz.
  • Ambalajlarla ilgili olarak da geri kazanım ile ilgili yürürlükteki yasal yükümlülükler yerine getiriyoruz.
  • Manisa Yunt Dağı’ndaki “Tirsan Korumuz” gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya miras bırakabilmek için her geçen yıl büyüyerek yeşeriyor.