fbpx

Tiryakiler

Tirsan Kardan Ar-Ge Merkezi Patent Başvurularında Fark Yaratıyor

Korkut Taşan
Basın Odası

Tirsan Kardan Ar-Ge Merkezi Patent Başvurularında Fark Yaratıyor

Tirsan Kardan Ar-Ge Merkezi’nin çok büyük bir motivasyonla bağlandığı en önemli stratejik hedeflerinden birisi de yenilikçi fikirlerinden doğan projeler geliştirmektir. Merkezimizde, yüksek katma değer yaratmasının yanı sıra olabildiğince geniş bir yaygın etkiye de sahip olan buluşların ortaya çıkarılması ve ticarileştirilmesi için büyük bir özveri ile uğraşıyoruz.

15 yılı aşkın süredir yeni ürün tasarımlarımıza ait fikri hakların korunması, böylelikle hem ulusal hem de uluslararası pazarlardaki rekabetçi yönümüzün keskinleştirilmesi ve bilinirliğimizin arttırılması için sistematik olarak çalışmaktayız. Firmamızın ilk yurtdışı patent başvurusu aslında ArGe Merkezimizin kuruluşundan çok daha öncelere; 2007 yılına kadar geri giderken, ilk yurtdışı patent tescili ise 2010 yılına dayanıyor. Tüm bu yoğun çalışmaların sonucu olarak geldiğimiz noktada, Türkiye genelinde 2019 yılı için tescillenmiş patent sayısında 49. sırada, tescillenmiş faydalı model sayısında ise 9. sırada yer alıyoruz. Otomotiv sektörü özelinde düşünüldüğünde ise söz konusu sıralama rakamları sırasıyla 11.lik ve 2.lik olarak karşımıza çıkıyor.

Türk Patent ve Marka Kurumu istatistiklerine baktığımızda, ülkemizde otomotiv alanındaki patent başvurularının son 5 yıllık süreç içerisinde %13 oranında azaldığını görüyoruz. Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de medikal teknolojiler başvuru sayısında birinci sırada yer alırken ardından elektrikli aletler, bilgi teknolojileri ve ilaç/eczacılık sektörleri geliyor. Firmamızın faaliyet gösterdiği sektörün otomotiv tedarik sektörü olduğu ve hem teknoloji alan önceliği hem de patent başvuruları açısından ön sıralarda yer almadığı düşünülürse, sıralamadaki yerimizin daha da anlam kazandığına inanıyoruz. Bunun yanı sıra son yıllarda ivmelenerek artan patent ve faydalı model başvuru sayımız göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda sıralamadaki yerimizin daha da yukarılarda olacağına dair inancımız sonsuzdur.

Başvuru ve tescil sayılarına göre daha gerçekçi bir karşılaştırma kriteri olan başvuru ve tescil sayısı yoğunluğuna bakıldığında, ArGe Merkezimiz 1-1,6 arasında değişen bir yoğunluk oranı ile Türkiye’deki tüm ArGe Merkezleri arasında öne çıkmaktadır. Bu arada; otomotiv tedarik sektörüne daha geniş bir perspektiften bakarak, tüm dünya genelindeki kardan mili üreticilerini değerlendirdiğimiz zaman son 5 yılda patent başvurusu yapılan patent ailesi sayısında firmamızın dünyada ilk sırada yer aldığını söylemekten de büyük bir övünç duyuyoruz. 

Patentlenmiş yenilikçi ürünler ile ülkemizin dünya üzerindeki rekabetçiliğinin arttırılmasına katkı sağlamanın, firmamız için ulusal bir görev olduğu bilinci ile bu konudaki çalışmalarımızı büyük bir tutku ve inançla sürdürmeye devam edeceğiz.

Paylaş:
Share on linkedin
Share on facebook
Share on twitter